Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz  -link

 

Usmernenie k registrácii členov pre rok 2024  -link

 

Smernica pre prijatie klubu do SLZ  -link 

Príloha k smernici pre prijatie - prihláška klubu  -link 

 

Informačný systém pre evidenciu členov  -link

Informácia pre štatutárov k práci s "Membery"  -link

Členská základňa pre účasť na súťažiach  -link

Pomôcka pre určenie vekovej kategórie na súťaži  -link

Elektronické registračné preukazy  -testovacia verzia

Vzory čestých prehlásení k zdravotnej spôsobilosti  dospelý  dieťa

Zoznam trénerov  -link

Zoznam rozhodcov  -link

Zoznam materiálu pre súťaže  -link  -časomiera 

Manuál pre použitie časomiery (anglicky)  -link

 

Žiadosť o čiastočné preplatenie nákladov na usporiadanie súťaže  formulár  usmernenie

Žiadosť o čiastočné preplatenie nákladov na športovú činnosť  formulár  usmernenie

Príspevok na športovcov do 23 rokov  usmernenie

Kritériá pre výpočet príspevku na športovú činnosť klubu  -link

Smernica pre cestovné náhrady  -link 

Cenník cestovného pre určenie cestovných náhrad pre rozhodcov  -link 

 

Formulár na vyúčtovanie výdavkov -link

(zdravotné prehliadky, oprávnené výdavky na výjadoch,...)

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook