Dokumenty schvaľované Valným zhromaždením

Stanovy SLZ  -link  scan registrovaných stanov  -link

Nové schválené stanovy na VZ 09.12.2018 -link

Disciplinárny poriadok  -link

Registračný a prestupový poriadok  -link

Súťažný poriadok (Schválený 09.12.2018) -link 

Zapisnica Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Zápisnica voľby zástupcu športovcov za člena predsedníctva 26.08.2017  -link 

Zapisnica per rollam potvrdenie voľby člena predsedníctva 05.09.2017  -link

Zápisnica Valného zhromaždenia 24.03.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie audítora 27.05.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie výročnej správy 02.07.2018  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

 

Predsedníctvo SLZ 

Vladimír Bužek, Bratislava, predseda  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Bendík, Liptovský Mikuláš, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tatiana Binderová, Zvolen, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef Bošanský, Šala, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viera Hanuliaková, Žilina, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Generálny sekretár SLZ 

Alena Hurbanová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kompetencie a úlohy orgánov a komisií Slovenského lukostreleckého zväzu

 

Kontrolór SLZ

Oldřich Kovář, Bratislava  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Stanoviská kontrolóra

Stanovisko k výchovnému a prestupu športovca   -link

Stanovisko k podnetu M. Štefaňáka - rozdelenie prostriedkov na mládež  -link

 

Zapisnice z predsedníctva

19.03.2016  zápisinica

11.05.2016  zápisnica

06.07.2016  zápisnica

08.09.2016  zápisnica

13.09.2016  zápisnica

21.09.2016  zápisnica

04.11.2016  zápisnica

14.01.2017  zápisnica

15.02.2017  zápisnica

11.06.2017  zápisnica

01.08.2017  zápisnica

13.09.2017  zápisnica

18.10.2017  zápisnica

24.01.2018  zápisnica

21.02.2018  zápisnica

17.04.2018  zápisnica

02.06.2018  zápisnica

31.10.2018  zápisnica

 

Dokumenty schaľované Predsedníctom SLZ 

Dodatok súťažného poriadku  2016  2017  2018  zápisinica

Dodatok k registračnému a prestupovému poriadku  2016  2017  zápisnica  2018  zápisnica

Smernica pre prijatie klubu  -link

Smernica pre elektronické hlasovanie  -link

Smernica o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti športovcov  -link

Snernica pre voľbu zástupcu športovcov  -link

Smernica pre činnosť CTM  -link

Smernica pre usporiadanie súťaží  -link

Smernica pre cestovné náhrady -link

Smernica pre hosťovanie  -link

Smernica pre oblečenie  -link  zápisnica

Smernica pre vzdelávanie a odborníkov v športe  -link  príloha  zápisnica  

 

Financovanie

Transparentný účet pre príjem a použitie prostriedkov z verejných zdrojov  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2107  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2017  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2108  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2018  -link

 

Informačný systém športu  - link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook