Dokumenty schvaľované Valným zhromaždením

Platné schválené stanovy na VZ 09.12.2018 -link     potvrdené stanovy-sken

Disciplinárny poriadok  -link

Registračný a prestupový poriadok  -link

Registračný a prestupový poriadok úprava výčšky registračného poplatku pre rok 2019 -link

Súťažný poriadok (Schválený 09.12.2018) -link 

Zapisnica Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Zápisnica voľby zástupcu športovcov za člena predsedníctva 26.08.2017  -link 

Zapisnica per rollam potvrdenie voľby člena predsedníctva 05.09.2017  -link

Zápisnica Valného zhromaždenia 24.03.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie audítora 27.05.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie výročnej správy 02.07.2018  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 23.11.2019  -link

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 23.11.2019  -link

Zápisnica per rollam, dodatočná voľba členov Disciplinárnej komisie a voľba členov Odvolacej komisie  -link (Disciplinárna komisia)   -link(Odvolacia komisia)

 Zapisnica per rollam schválenie výročnej správy 18.01.2020  -link

Zápisnica per rollam hlasovanie o pláne činnosti 2020  -link   Plán činnosti 2020

Zápisnica Per rollam hlasovanie o predsedovi a podpredsedovi Disciplinárnej komisie  -Link

Zápisnica Per rollam schválenie Výročnej správy za rok 2019  07.09.2020  -link

 

Predsedníctvo SLZ 

Vladimír Bužek, Bratislava, predseda  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tatiana Binderová, Zvolen, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef Bošanský, Šala, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viera Hanuliaková, Žilina, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Sekretár SLZ 

Jaroslav Vaľo  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Komisie SLZ

Kompetencie a úlohy orgánov a komisií Slovenského lukostreleckého zväzu

 

Kontrolór SLZ

Oldřich Kovář, Bratislava  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Stanoviská kontrolóra

06.02.2018 Stanovisko k výchovnému a prestupu športovca   -link

08.02.2018 Stanovisko k podnetu M. Štefaňáka - rozdelenie prostriedkov na mládež  -link

01.07.2019 Stanovisko k podnetu V. Hurbana k nezverejneniu zápisnice so stretnutia predsedníctva  -link

16.07.2019 Správa s kontrolnej činnosti č.1  -link

02.12.2019 Správa s kontrolnej činnosti č.3, podnet na HKŠ  -link   podnet

 

Zapisnice z predsednícva

2016   link

2017   link

2018   link

2019   link

2020

22.01.2020 zápisnica

27.02.2020 zápisnica

11.06.2020 zápisnica

 

 

Dokumenty schaľované Predsedníctom SLZ 

Dodatok súťažného poriadku  2016  2017  2018  zápisinica 2019 2020

Dodatok k registračnému a prestupovému poriadku  2016,  2017  zápisnica,  2018  zápisnica, 2019 zápisnica 2020

Smernica pre prijatie klubu  -link

Smernica pre elektronické hlasovanie  -link

Smernica o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti športovcov  -link

Smernica pre voľbu zástupcu športovcov  -link

Smernica pre činnosť CTM  -link

Smernica pre usporiadanie súťaží  -link

Smernica pre cestovné náhrady -link

Smernica pre hosťovanie  -link

Smernica pre oblečenie  -link  zápisnica

Smernica pre vzdelávanie a odborníkov v športe  -link  príloha

Smernica o cestovných náhradách  -link   prílohy

Smernica o registrovaní rekordov  -link

Protestová komisia  -link

Smernica o spravovaní ocenení -link

Smernica pre antidopingovú kontrolu na alkohol počas súťaží -link

 

 

Financovanie

Transparentný účet pre príjem a použitie prostriedkov z verejných zdrojov  -link   OPRAVA: V platbe 549,20EUR z 31.12.2019 je omylom označený ako príjemca LK Bratislava. LK Bratislava neposkytol danú službu SLZ a ani nikdy im neboli zaslané finančné prostriedky za túto službu. Tieto prostriedky boli preúčtované z Dotačného účtu SLZ na Vlastný účet SLZ a keďže z minulosti bol uložený SLZ účet pod názvom LK Bratislava, systém pri tejto platbe pridelil správne číslo účtu, ale nekorektný názov. Pri množstve platieb v ten deň sme si to nevšimli a za túto administratívnu chybu sa ospravedlňujeme.

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2107  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2017  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2108  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2018  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2019  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2109  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2020  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2020  -link

 

Informačný systém športu  - link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook