Reprezentácia

Dokument pre reprezentáciu 2023 -link (01.02.2023)

(Pravidlá reprezentácie pre účasť na medzinárodných podujatiach, štatút reprezentana, štatút osobného trénera, súhasy)

 

Kritéria pre výber reprezentantov na EH Krakow 2023 a MS Nemecko 2023  -link

Pravidlá pre kvalifikácu na EH 2023  -link

 Upresnenie miest konania a termínov výberovj súťaže. -link (08.02.2023)

Reprezentačný rebríček (vrátane 3D a terénnej)  -link

 

Overenie platnosti zdravotnej prehliadky  -link

 

ANTIDOPINGOVÉ ONLINE VZDELÁVANIE  - inštrukcie 

 

Materiál pre reprezentáciu a CTM  -link

 

Pravidlá distribúcie reprezentačného oblečenia - link

 

WA international license informácie -link

 

 

Antidoping - zoznam zakázaných látok 2022 + monitorovací program (SK)  -link

Zmeny v zozname zakázaných látok a metód 2022  -link

Porušenie AD pravidiel Čl. 2.4 Postavenie komisára ako verejného činiteľa  -link

Antidoping 2022 prezentácia T. Pagáč  -link

Vyhláška č. 360/2016 Z. z. Ministerstva školstva ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe  -link

Antidoping - príručka pre športovcca k zoznamu zakázaných látok 2017  -link

Antidoping - overenie zakázanej látky na stránke ADA SR  -link

Nebezpečné výživové látky - ANDARÍN

Nebezpečné výživové látky - IBUTAMOREN

 Nebezpečné výživové látky - OSTARÍN

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook