SLZ v spolupráci s FTVŠ UK otvára vzdelávací program pre získanie trénera I. kvalifikačného stupňa.

Pozostávať bude zo všeobecnej a zo špeciálnej časti.

Všeobecná časť sa uskutoční prezenčne v aule FTVŠ UK v termíne 13.-15. októbra 2023 alebo 8.-10. decembra 2023 (možnosť prihlásiť sa len na jeden termín, podmienka otvorenia termínu je min. 12 prihlásených, ak sa termín nanaplní, otvorený bude termín kde bude prihlásených viac záujemcov).

 

Podmienky k špeciálnej časti budú zverejnené po absolvovaní všeobecnej časti.

 

Suma za vzdelávanie je 200,- Eur. 180,- Eur posiela účstník priamo na účet FTVŠ UK a 20,- Eur na účet SLZ po vystavení faktúry. 

 

Záujemcovia o absolvovanie vzdelávania 1. trénerského stupňa sú povinní vyplniť a poslať prihlášku a uvedenú sumu podľa pokynov v prihláške do 30.9.2023.Pri poslaní prihlášky špecifikovať termín o ktorý máte záujem.

Všetci záujemcovia o vzdelávanie musia byť registrovaný členovia SLZ počas trvania vzdelávania.

PRIHLÁŠKA NA  STIAHNUTIE  

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook