Valné Zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu sa uskutoční 12.11.2023 v hoteli MSPORT v Trenčíne.

Pozvánka

Rokovací poriadok

Počet hlasov delegátov

Aktualizovaný návrh programu VZ po zapravocaní všetkých návrhov bodov do programu a návrhov na úpravu dokumentov 10.11.

 

Návrhy dokumentov schvalovaných delegátmi Valného zhromaždenia:

Súťažný poriadoksprievodný list,  príloha č.3

Disciplinárny poriadosprievodný list

Registražný a prestupový poriadoksprievodný list

Návrh a zmenu stanov, č.2 predsedníctvo SLZ

Návrhy na VZ, P. Durec, LK Turiec

 

Doplnené 4.11.

Návrh plánu činnosti SLZ na rok 2024

Návrh na nový formát Slovenského pohára od roku 2025

Návrh na zmenu stanov, V.Hurban, LK Bratislava

Návrh na úpravu Súťažného poriadku, P. Botló, Lux Krupina (príloha)

Návrh na zaradenie bodu do programu, J. Bošanský, Hubert Arrows

 

Doplnené 11.11. - body do navrhovaného programu programu budú navrhnuté na začiatku VZ

Návrh na úpravy stanov č.2, predsedníctvo SLZ

Návrh na úpravu Súťažného poriadku č.1, V. Hurban

Návrh na úpravu Súťažného poriadku č.2 V. Hurban

Návrh na doplenenie programu Smernica o protestovej komisií V. Hurban

Návrh na doplnenie programu č.1, V. Hurban ml.

Návrh na doplnenie programu č.2, V. Hurban ml. 

Návrh na doplnenie programu č.3, V. Hurban ml. (príloha Technical-Delegate-Task-2019)

 

Návrhy kandidátov do volených funkcií SLZ:

Kontrolór SLZ:

Oldřich KOVÁŘ, navrhovaný predsedníctvom SLZ

Ćlen Disciplinárnej komisie SLZ:

Alojz CHNÚRIK , navrhovaný LŠLK Liptovský Mikuláš, X10 Academy, Blue Arrows Viničné

Viliam SRDOŠ, navrhovaný LK Bratislava , (kandidát narhnutý po termíne a kandidát potvrdil svoju nomináciu po termíne, podľa stanov SLZ článok 4, bod 4.5 odsek 3.)

Člen Odvolacej komisie SLZ:

 bez kandidáta

 

 

 

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook